Nüfus Cüzdanı Kaybolunca Ne Yapılır

Nüfus cüzdanı kaybolduğu veya çalındığı zaman gazeteye ilan ve emniyete haber vermek yeterli değildir. Emniyetten nüfus cüzdanının kaybolduğuna veya çalındığına dair yazı veya tutanak almak yeterli değil.

Kaybolan veya çalınan nüfus cüzdanı yüzünden değişik sorunlar yaşanabiliyor. Nüfus cüzdanını çalan veya bulan nsanlar kötü niyetli olanlar bu kimliklerle şirket veya şirketler kurabiliyorlar. Borç taahhütlerine girebiliyorlar, sahte fatura düzenleyerek yasa dışı gelir elde edilebiliyor. Cep telefonu hattı alarak tehdit, şantaj ve terör gibi amaçlarda kullanılıyor.

Nüfus cüzdanı kaybolan veya çalınan insan, çoğu zaman davalardan haberdar olmazlar, hüküm giyebilirler ve itiraz etmediği kararlardan dolayı mağdur olabilirler.

Nüfus cüzdanı çalındığı veya kaybolduğu zaman vergi dairesine bildirimde bulunmanız gerekir.

Gerçek kişiler, nüfus cüzdanlarının kaybolduğu veya çalındığını, bir dilekçe ile vergi dairesine bildirecek ve bu nüfus cüzdanı ile vergi dairelerinde mükellefiyet kaydı yapılmasının engellenmesini talep edecekler.

Bunun için; vergi mükellefi olanların bağlı oldukları vergi dairesine, olmayanların da herhangi bir vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Başvuru dilekçesi ekinde de; TC kimlik numarası belirtilmek suretiyle, nüfus cüzdanının kaybolduğu veya çalındığına dair gazete ilanı ile emniyet birimlerince düzenlenmiş belgenin aslı ibraz edilecek.

En Çok Arananlar:

No comments yet.

Bir Cevap Yazın

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes