Sıfat Ve Sıfat Çeşitleri Nelerdir ?

Sıfak, İsimlerden önce gelir. Onların anlamlarını sayı, renk, durum, hareket, biçim, yer, işaret ve sorun yönlerinden tamamlyarak onları niteleyen ve belirten kelimelere sıfat denir. Sıfat ve isim kelimelerinin oluşturmuş oldukları kelime gruplarına sıfat tamlaması adı verilir. Bütün sıfat türleri ile sıfat tamlaması oluşturulabilmektedir.

Sıfat görevleri ve anlamları açısından, yani kendisinden sonra gelecek olan isme kattıkları anlam aöısından öncelikle ikiye ayrılır daha sonrada kendi aralarında bölünürler.

1- Niteleme Sıfatları
2- Belirtme Sıfatları

a- İşaret Sıfatları
b- Sayı Sıfatları

Asıl Sayı Sıfatları
Sıra Sayı Sıfatları
Kesir Sayı Sıfatları
Üleştirme Sıfatları

c- Belgisiz Sıfatlar
d- Soru Sıfatları

No comments yet.

Bir Cevap Yazın

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes