Atatürkün İlkeleri Nelerdir ?

Atatürkün 10 Temel ilkesi vardır. Bunlar Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, Devrimcik ve Bütünleyici ilkelerinde Akılcılık, Gerçekcilik, Özgürlükçülük ve Uygarcılıktır.

Cumhuriyetçilik İlkesi ;
Atatürkün ilkelerinden birisi olan Cumhuriyetçilik ilkesi ana ilkedir ve esas değerdir. Anayasamızda Atatürkün diğer ilkeleri arasında hep en başta yer almaktadır. Anayasanın değiştirilemez maddelerinin en başında gelmektedir. Bu Cumhuriyetçilik ilkesi Anayasamızın bağımsız ana ilkesidir.

Milliyetçilik İlkesi ;
Milliyetçilik ilkesi Atatürk ilkeleri arasında önemli bir yere sahiptir. Milliyetçilik ilkesi ulusul savaşın çıkış zamanında oluşuturulmuş bir ilke olup, bütün tutsak olan milletlerin çıkış noktası olmuştur.

Halkçılık İlkesi ;
Devrim tarihinde üzerine titrediğimiz, ve anayasalarında yer almaktadır. Atatürk ilkeleri arasında demokrasının temelini oluşturan ilkedir. Halkçılık ilkesinin en belirgin özelliği ülkenin yönetiminin ve eğemenliğinin halkta olduğunu vurgulamasıdır.

Devletçilik İlkesi ;
Anayasada bulunan bu ilke, bütün ülkelerin ana amacı olan toplumun mutluluğunu, huzurunu, toplumun esenliğini, ekonomik ve kültürel devletin yapması gereken görevleri vurgulayan bir ilkedir.

Laiklik İlkesi ;
Atatürk ilkelerinden olan devrimcilk, cumhuriyetçilik ve uygarlıkcılık ilkeleri ile bağlı bir ilkedir. Laiklik ilkesi din ve devlet işleri ile din ve dünya işlerinin ayrılmasını sağlayan bir ilkedir. Laiklik çağdaşlaşmanın bir sonucudur. Biriylerin din açısından istediği inancı taşımasıdır.

Devrimcilik İlkeleri ;
Devrimcilik ilkesi, Atatürk ilkeleri arasında devingenlik, eylem ve atilim kavramlarını içlem ve kaplamına almış tek ilkedir. Atatürk, Büyük Söylevinin sonunda: “Bu açıklamalarımla ulusal yasamı sona ermiş varsayılan Büyük bir ulusun bağımsızlığını nasıl kazandığını ve bilim ve tekniğin en son esaslarına dayalı ulusal ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu anlatmaya çalıştım,” diye değindiği çağdaş devlet kavramıyla devrimcilik ilkesinin şaşmaz işaretini veriyordu.

Akılcılık İlkesi ;
Atatürkün bütün ilkeleri kavram ve uygulama açısından akılcılığa dayanmaktadır.

Gerçekcilik İlkesi ;
Gerçekcilik ilkesi bütün ilkelere bir canlılık kazandıran ilkedir.

Özgürcülük İlkesi ;
Büyük Fransız Devrimiyle evrensellik kazanan özgürlük kavramı, yakınçağa damgasını vuran çağdaş devlet gerçeğinin temelini oluşturan bir eylemi de vurgular. özgürlükçülük, kişinin ve toplumun mutluluğa erişmesinde uğrunda girişilen savaşımların tümünü kapsar.

Uygarlıkcılık İlkesi ;
Atatürk devrimlerinin temeli uygarlıkçılıktır. “Türkiye Cumhuriyeti halkını bütünüyle çağdaş, bütün anlam ve biçimleriyle uygar bir toplum haline getirmektir. Devrimlerimizin asil temeli budur” diyen Atatürk, Türk ulusunu ileriye donuk yasam çizgisinde “çağdaş uygarlık düzeyinin istene çıkarmak” ülküsünün yılmaz savaşçısıdır. Bu bakımdan, yüz yıllık uygarlaşma çabalarına ilk kez, Atatürk’ün giriştiği toplumsal atılımlarla devrimci bir yön çizilmiştir.

En Çok Arananlar:

No comments yet.

Bir Cevap Yazın

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes