Cumhuriyet Öncesi Ve Sonrası Yapılan Yenilikler

Cumhuriyet ilan edilmeden önce ve sonra birçok yenilik olmuştur. Bu yenilikler halkın yaşama tarzını değiştirebilecek kadar büyük yeniliklerdir.

Cumhuriyet Öncesi Yapılan Yenilikler 
1- 23 Aralık 1876 yılında Birinci Meşrutiyet ilan edildi.
2- 1908 yılında İkinci Meşrutiyet İlan Edildi .
3- 28 Ocak 1920 yılında Misak-ı Milli Kuruldu.

Cumhuriyet Sonrası Yapılan Yenilikler 
1- Atatürk Türkiye Cumhuriyet’inin ilk cumhurbaşkanı olmuştur.
2- 1924 yılında Anayasa resmen ilan edildi.
3- Halifelik kaldırılmıştır. Osmanlıyı yöneten kişiler sürgün edilmiştir.
4- Devletin dinine ilişkin maddenin anayasadan çıkartılması ve Laiklik ilkesi Anayasaya eklenmiştir.
5- Şapka kanunuyla kıyafet kanunu ilan edilmiştir. Modern giyim tarzı ortaya çıkmıştır.
6- Cumhuriyetin ilanından sonra çok partli siyasete geçilmiştir.
7- Cumhuriyetin ilanından sonra tekker, zaviyeler ve türbeler kapatılmıştır.
8- Kadınlara seçme ve seçilme hakkı getirilmiştir.
9- Soyası kanunu çıkmıştır.
10- Efendi, bey, paşa gibi lakapların kullanılması yasaklanmıştır.
11- Uluslararası saat, takvim ve uzuluk ölçüleri kabul edilip kullanılmaya başlanmıştır.
12- İslami vakıflar devletin idaresine alınmıştır.
13- İsviçrede olan medeni kanun çevrilerek hazırlanmış olan türk medeni kanunu kabul edilmiştir.
14- İtalyadaki ceza kanunu çevirilerek hazırlanan Türk ceza kanunu kabul edilmiştir.
15- Tevhid-i Tedrisat kanunuyla devlete bağlı olmayan eğitim kurumları kapatılmıştır.
16-Dil devrimi, yeni Türk alfebesinin kabulü ve arap alfabesi yerine kullanılmaya başlaması
17- Türk dil kurumuyla beraber Türk tarih kurumu kurulmuştur.
18- Darülfunun kapatılmıştır. İstanbul üniversitesi olarak eğitime başmaışıt.r

En Çok Arananlar:

No comments yet.

Bir Cevap Yazın

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes