Yer Kürenin Oluşumu

Eski kurama göre önce güneş oluşmuştur daha sonrada gezegenler güneşten koparak oluşmuştur. Bu kuruma göre güneş ilk oluştuğu zaman şu anki boyutundan 5-60 katı büyüklüğündeydi ve kendi etrafında hızlı bir şekilde dönüyordu. Dönme hareketinin etkisiyle merkezkaç kuvvetiyle güneşten dışarı bir miktar madde savruldu. İlk önce uçucu olmayan mineral ve metallerin yoğunlaşmasıyla iç gezegenler, daha sonra uçucu gazların yoğunlaşması ile dış gezegenler oluştu.

Güneş’in ve bütün gezegenlerin aynı zamanda oluştuğunu ileri süren yeni bir kurama göre de Güneş, Güneş Sistemi’nin merkezinde yer alan yıldızdır. Orta büyüklükte olan Güneş tek başına Güneş Sistemi’nin kütlesinin % 99,8’ini oluşturur. Geri kalan kütle Güneş’in çevresinde dönen gezegenler, asteroitler, göktaşları, kuyrukluyıldızlar ve kozmik tozdan oluşur. Günışığı şeklinde Güneş’ten yayılan enerji, fotosentez yoluyla Dünya üzerisindeki hayatın hemen hemen tamamının varolmasını sağlar ve Dünya’nın iklimiyle hava durumunun üzerinde önemli etkilerde bulunur.

Bu madde parçacıklarından çok büyük bölümünün yoğunlaşmasıyla Güneş oluştu; bu kütle giderek öyle büyüdü ve madde yoğunluğu öylesine arttı ki bir süre sonra nükleer tepkimiler için elverişli bir ortama dönüştü. Öte yandan buluttaki daha küçük madde yoğunlaşmalarıyla da ilk gezegenler oluşmaya başladı. Bugünkü gezegenlerin öncülü olan bu ilk gezegenler başlangıçta birer gaz kütlesi halindeydi, ama hiçbiri nükleer tepkimelerin başlayabileceği kadar büyük değildi. Güneş’in sıcaklığı arttıkça çevresindeki yakın gezegenleri, yani yerbenzeri gezegenler kuşatan gaz bulutları yok oldu ve geride büyük olasılıkla erimiş durumdaki minerallerden oluşan çekirdekleri kaldı. Güneş’e çok uzak olan öbür gezegenler ise pek fazla değişikliğe uğramadan bugüne kadar ulaştı.

En Çok Arananlar:

No comments yet.

Bir Cevap Yazın

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes