Aziz Selim Yıldız » Buyutec.Net - Part 40
Web sitemize hoşgeldiniz, 22 Şubat 2017

"Aziz Selim Yıldız" Tarafından Eklenen Konular

Öğretmen Nasıl Olunur ?

Öğretmen olmak zor bir iştir. Öncelikle eğitim hayatında öğretilen şeylerden ve yöntemler haricinde öğretmenlik hayatınızda daha değişik ve öğrenciler üzerinde etkili olabilecek yöntemle araştırmanız gerekmektedir. İyi bir öğretmen olmanın en temel yolu öğrencilere öğretmen olmamaktır. Sınıfta bir öğretmen gibi değilde bir lider bir arkadaş gibi olmanızda fayda var. Öğretmenlik mesleğini...

Enerji Nedir Enerji Çeşitleri Nelerdir ?

Enerji Nedir ?  Enerji kısaca tanımlamak gerekirse iş yapabilme gücü ve yeteneğidir. Skaler büyüklüktür. Toplamda 8 tane ana enerji türü bulunmaktadır. Bu türler ; potansiyel enerji, kinetik enerji, ısı enerjisi, ışık enerjisi, elektrik enerjisi, kimyasal enerji, nükleer enerji ve ses enerjisidir. Hiçbir enerji türü kaybolmaz. Potansiyel Enerji  Bir madde veya...

Zararlı Alışkanlıklar Nelerdir ?

Sağlığa zararlı alışkanlıkların iyi bilinmesi ve kavranması gerekmektedir. Sigaranın Zararları  Sigara, tütünün işletilmesiyle birlikte, öncelikle nikotin olmak üzre birçok zararlı madde ve kimyasal içermektedir. Sigara içerisindeki bu maddeler dolayısıyla alışkanlık yapar ve ciddi sağlık sorunlarına yol açar. Alkolün Zararları  Alkol birçok terimde birçok madde ve kimyasalı içinde barındıran bir tür...

Pamuk Hangi Bölgelerde Yetişir

Pamuklar genellikle alüvyal özellikli toprakları severler. Yetişmek için yüksek sıcaklığa gerek duymaktadırlar. Yetişme zamanında bolca su gerekmektedir. Hasat zamanındada kuraklık olması gerekmektedir. Türkiyede üretimi 1. Güneydoğu anadolu bölgesidir. En fazla Şanlıurfa ve çevresinde yetişmektedir. Gap projesiyle beraber tarımı hızla geliştirilmiştir. 2. sırada Ege bölgesi bulunmaktadır. Ege bölgesinin kıyılarındaki çöküntü ovalarda...

Demokrasi Nedir Demokrasinin Temel İlkeleri Nelerdir ?

Demokrasi , bütün üye yada vatandaşların, organizasyon yada devlet politikasını şekillendirmede eşit haklara sahip olmuş olduğu bir yönetim biçimidir. Yunancada dimokratia yani halk zümresi kelimesinden türemiştir. Türkçeye ise fransızca bir kelime olan democratie kelimesinden gelmiştir. Genellikle devlet yönetim şekli olarak tanımlanmaktadır. Ancak üniversitelerde, şirketlerde ve bazı sivil kurumlarda demokrasi ile...

Dil İle Millet Arasındaki İlişki

Dil İle Millet Arasındaki İlişkiyi Maddeler Halinde Şöyle Açıklayabiliriz. 1- Dil birliği milletin oluşmasında etkili olan en önemli özelliklerin en önünde gelmektedir. 2- Bir milletin dili ; o milletimn tarihiyle, kültürüyle, diniyle iç içedir. 3- Bir millet için gereken herşey dilin içerisinde saklıdır. 4- Dil milletin manevi ve kültürel değerleriyle...

Çevre Kirliliği Nasıl Önlenir?

Çevre Kirliliği Nasıl Önlenir? Su Kirliliği Nasıl Önlenir 1- Su kirliliğiyle ilgili insanların bilgilendirilmesi gerekiyor. 2- Bazı bölgelerde nüfus artışının önüne geçilmesi gerekiyor. 3- Arıtma tesislerinin kurulması gereklidir. Özenli bir biçimde kurulan tesislerin işletilmesi gerekiyor. 4- Su kaynaklarının korunabilmesi için güzel politikalar, plan ve programlar yapılması gerekiyor. 5- Hava ve...

Yunus Emrenin Eserleri

Yunus Emre islam aleminin önemli kişilerinden biridir. Hocası tap tuk Emre olup. Hocasının yanında yetişerek büyük bir alim olma yolunda ilerlemiştir. Yazdığı eserlerin birçoğundan görülüyor ki, Yunus Emre en çok şiir yazmış ve yazdığı bu şiirleri kitaplarında toplayarak halka faydalı bir eser ortaya koymuştur. Döneminden bugüne kadar eserleri saklanmakta olup,...