Web sitemize hoşgeldiniz, 25 Nisan 2017

"Aziz Selim Yıldız" Tarafından Eklenen Konular

Yazıyı Kim Ne Zaman Buldu

Tarihte ilk yazı milattan önce 3200’lü yıllarda Sümerliler tarafından bulundu. İlk yazılar şekiller üstüne kurulmuştu. Yani varlıkların hepsi ve her olay için bir şekil kullanılmaktadydı. Çivi yazısı işaretleri geçmişteki resim yazısına dayanmaktadır. Bir şeyi ifade etmekte olan işaretlere ideogram isimi verilmektedir. Sümerce dilinini hint-avrupa ve Sami kökenli olan diller ile...

Kavimler Göçü Nedenleri

Kavimler Kavimler göçü Milattan sonra 375 yılında hunların karadenizin kuzey kısmından Avrupaya doğru giderken karşısına çıkan barbar kavimleri olan ostrogot, vizigot, süev, sakson, angıl, frank ve vandal kavimlerini yerlerinden etmesi ile sonuçlanan olaydır. Kavimler Göçünün Sebepleri  1- Dağılan büyük hun devletinden sonra asyanın batısında hunlara katılım olmuştur. Burada çoğalmakta olan...

Ata Sporları Nelerdir ?

Geçmişten günümüze gelen birçok spor vardır. Bunların başlıcaları cirit, okçulu, binicilik, güreş, kılıç sporları ve yağlı güreşlerdir. Yıllardır günümüze kadar gelmiş sporlardır. Binicilik  Günümüzde de olduğu gibi,ulusal ve Türk Tarihinin her döneminde “At Murattır” sözcüklerine bağlı kalınarak,her Türk ata karşı sevgi,güven,ilgi duymuş ve onu kendisinden bir parça kabul etmiş,ona kutsallık...

Kuvvet Ve Hareket Nedir

Evrendeki her şey ya hareket halindedir ya da durağan yani hareketsiz haldedir. Hareket, cismin konumunun sürekli biçimde değişmesidir. Hareket halindeki bir cismi durdurmak ve durağan hale getirmek ya da hareketsiz durumdaki bir cismi harekete geçirmek için kuvvet denen bir etkinin uygulanması gerekir. Kuvvet, bir cismi harekete geçirebilmek, hareket halindeki bir...

Türkiyenin Doğal Güzellikleri Nelerdir

Ülkemiz doğal güzellik bakımından cennet denebilecek bir yapıya sahiptir. Geçmiş de yaşayan uygarlıklar, ülkemiz üzerinde 5000 yıllık geçmişi ile bizlere bu güzellikleri vermekte yardımcı olmuştur. Altınbeşik Düdeni Dünyanın en ilginç mağaralarından birisidir. Toros Dağlarının altındaki bu ilginç yeraltı Dünya’sını görmek için özel hazırlık ve gereçler gereklidir. Yer altında çok sayıda...

Kutsal Kitaplar Nelerdir ?

İslam dininde Kutsal olarak kabul edilen dört tane kitap bulunmaktadır. Kuran-ı Kerim Tevrat Zebur İncil Kuran-ı Kerim :  Kuran-ı Kerim İslam aleminde İslam Peygamberi Hz. Muhammed’e Allah C.C tarafından Cebrail vasıtasıyla vahiy şeklinde gönterilen kutsal kitaptir. İlk 7. yy. da kitap haline getirişmiştir. Kelamullah, Kitabullah gibi isimlerlede anılır. Fatiha Suresi...

Hayvan Hakları Nelerdir ?

15 Ekim 1978 yılında pariste birleşmiş milletler eğitim, bilim ve kültür örgütü tarafından düzenlenen bildiridir. Bu bildiriye göre hayvan haklarıda insan haklarının korunduğu gibi korunmalıdır. Bütün hayvanlar yaşamda eşit doğarlar ve aynı şekilde var olma hakları vardır. Bir hayvan türü olarak belirtiken insan, diğer hayvanları öldüremez haklarını çiğneyemez. Bütün hayvanların...

Dişli Çark Nedir Nerelerde Kullanılır ?

Dişli çark, hareketli değiştirmek yada iletmek için kullanılan, üstünde değişik profillerle dişler açılmış bir makine parçasıdır.Dişli Çark Çeşitleri Sonsuz dişli, helis dişli, çavuş dişli gibi çeşitleri vardır. Dişli çark tek başına kullanılmaz. Hareket için en az 3 tane dişli çark gereklidir. Çok basit bir makine özelliği vardır. Dişli çark, makinelerde makinelerin...