1
Eğitim 1.337 views 1

Fosil nedir ve nasıl oluşur?

Geçmişte yaşamış ve nesli tükenmiş olan bir canlı ile ilgili bilgi edinmemiz için yön verecek olan kalıntılara ‘fosil’ adı verilmektedir. Fosilleri inceleyen bilim dalı ‘paleontoloji’, bu çalışmaları sürdüren uzmanlara ise ‘pateontollog’ adı verilmektedir. Milyonlarca yılda görülen fosiller farklı boyutlarda ve büyüklüklerde olabilir. Fosiller bitki, hayvan ve balçıklı sulara çakılıp kalmış veya donmuş bir şekilde derin denizlerde bulunan kabuklu hayvanlar olarak görülebilirler. Üzerinde koruyucu bir tabaka oluşmuş bu kalıntılar canlıların tarihleriyle ilgili en iyi kanıt niteliğindedir. Fosillerin bilim dalına dönüşmesinde etkili olan araştırmacıların başında Hooke ve Steno gelmektedir. Dünyanın katmanlarının yer değiştirmesi sonucunda fosillerin kaya katmanlarından çıkabileceği ve önemli bilgiler verebileceği ispat edilmiştir. 1

Bir cansız bedenin fosilleşebilmesi için havayla temasının kesilmesi gerekmektedir. Herhangi bir şekilde ölü bedenin üzeri kapatılarak, bozulma meydana gelmeden kalması sağlanmaktadır. Günümüzde en çok fosil kalıntıları kaya altından çıkmaktadır. Çünkü bitki ve hayvan fosillerinin üzerini kapatan çöküntü bölgeler zamanla taşlaşmış bir hal almıştır. Bu taşların yerinden oynatılmasıyla ise fosil kalıntıları gün yüzüne çıkmıştır. Bulundukları ortama göre kömür, mermer, kireçtaşı veya petrol haline gelmiş fosiller bulunmaktadır. Bu yatakların bulunmasında fosillerin önemli bir yeri vardır. Kömürleşme en çok bitkilerde, tortulun suyunun çıkmasıyla birlikte sertleşmesinden meydana gelmektedir.

Fosiller en iyi hangi koşullarda oluşur?
Bu çöküntülerin nemli bölgelerde meydana gelmesi, ısının sabit bir şekilde korunması, mineralli yeraltı sularına yakın yerlerde meydana gelmesi ve cansız varlıkların volkanik küllerin altında kalması gibi etkenler fosillerin en iyi oluştuğu yerlere örnek olarak verilebilir. Fosiller, yalnızca toprak, hava, çamur gibi etkenlerden meydana gelmez. Ağaç kovuklarına gizlenmiş şekilde olan bu ölümü gerçekleşmiş olan canlılar, burada bulunacak reçine gibi malzemeler sayesinde fosil haline gelebilmektedir. Kalıntıların üzerini ani bir biçimde kaplamasıyla havayla ilişiği kesilen yapı yüzyıllar boyunca keşfedilmeyi bekler. 2

Yukarıdaki açıklamalarımızdan anlaşılacağı üzere fosillerin oluşması için gereken bozulmamayı sağlayan fiziksel bölgenin etkisi oldukça büyük. Önemli olan bu çevrenin neden olduğu bazı olayların, fosilleşmeyi sağlayan havasızlığa neden olmalarıdır. Volkanik patlamalar, buzullar bunlara en iyi iki örnektir.

Fosiller dendiğinde akla ilk gelen, halen esrarı çözülememiş olan ve günümüzde soyu tükenmiş dinozorlara ait fosillerin nasıl ortaya çıktıkları konusunda araştırmalara devam edilmektedir. Ortaya atılan birçok düşünce olmasına rağmen bunlar bilimsel olarak netlik kazanmamıştır. Ülkemizden çıkarılmış olan değerli fosillerden birisi ise gergedana aittir. Fosillerle dahi olsa ispat edilememiş gizemini koruyan  tartışma konusu ise ‘insanların evrim geçirdiği’ yönündedir.

Canlılar hakkında derin bilgilere sahip olmamızı sağlayan bu fosillerden bazen yalnızca kemikler veya kanat,kıl, diş küçük parçalar kalsa da, bunlarda mikroskop ortamlarında veya arkeologlar tarafından incelenmektedir.
Şimdiye kadar yapılan araştırmalar sonucunda görülen bazı farklılıklar kuşlar ve sürüngenler üzerinde bulunmaktadır.

“Fosil nedir ve nasıl oluşur?” üzerine 1 yorum

  1. Geri bildirim: Ferhat

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

/