Eğitim

Başkanın Görevleri Nelerdir ve Nasıl Seçilir?

Başkanın görevleri nelerdir denince aklımıza yeni sistemde ki Başkanlık gelmektedir. Bu sebeple başkanlık nedir bu konu hakkında bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Cumhuriyet sistemi ile yönetilen bir ülkenin en üst düzey yetkisidir.

Peki Başkan Nasıl Seçilir?

Ülkemizde ki yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı sisteminin yeni ismi ise Başkanlık olacak. Buna göre başkanı halk seçecek. Buna göre seçimlerde halk aday olan adaya istediği gibi oy verebilecektir. Burada önemli olan %50 den fazla oy alabilmektedir.

Başkanının Görevleri Nelerdir ? 1- Gerek görürse yasama yılının ilk günü meclisde açılış konuşması yapar.
2- Eğer gerekli görürse TBMM’yi toplantıya çağırabilir.
3- Yasaları onaylar yada tekrar görülmesi üzerine Meclise gönderir.
4- Anayasadaki maddelerin değişiklikliğinde eğer gerekli görürse halkın oylamasına sunar.
5- Anayasa mahkemesine iptal davaları açma yetkileri vardır.
6- Cumhurbaşkanı TBMM seçimlerinin yenilenmesi ile ilgili karar verebilir.

Başkanın Yürütme Görevleri ;

1- Başbakanı atayabilir veya başbakanın istifasını kabul edebilir.
2- Başbakanın teklifi üstüne yeni bakanlar atayabilir veya mevcut bakanların görevlerini bitirir, eğer gerekli görürse bakanlar kuruluna başkanlık eder.
3- Cumhurbaşkanı yabancı devletlere temsilci yollayabilir , Türkiye’ye gelen temsilcileri kabul eder.
4- Cumhurbaşkanı uluslararası antlaşmaları onaylar.
5- TSK’ya Başkomutanlık eder ve ordunun kullanılmasına karar verir.
6-Cumhurbaşkanı Genelkurmay başkanını atar.
7- Milli Güvenlik Kurulunu toplantıya çağarabilir ve başkanlık eder.
8- Bakanlar kuruluna başkanlık edebilir ve bu kurulda alınacak sıkıyönetim veya olağanüstü hal gibi durumları ilan edebilir.
9- Kanun hükmünde kararname çıkartır ve kararnameleri imzalar.
10- Mahmumlar arasında ağar hasta vs. gibi durumları olan varsa mahkumiyetini kaldırabilir veya cezasını hafifletebilir.
11- Denetleme kurulu üyelerini ve başkanını atar. Bu kurula çeşitli görevler verebilir.
12- Yüksek öğrenim kurulu üyelerini ve üniversite rektörlerini atayabilir.

Başkanın Yargıyla İlgili Görevleri

1- Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini, Yargıtay Cumhuriyet başsavcısı ve vekilini, Askerî Yargıtay üyelerini, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçer.
2- Ayrıca anayasada ve yasalarda verilen seçme ve atama görevlerini yerine getirir.

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı