Web sitemize hoşgeldiniz, 11 Aralık 2017
escort bayan, escort ankara,

Abdurrahim Karslı’nın hayatı

Abdurrahim Karslı’nın hayatı
Lütfen, Yazımızı Değerlendirin ve Yorum Yapın...
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...

Kaliteli ve güncel bilgilerin adresi olan www.buyutec.net sitesinde her türlü bilgiyi bulabilirsiniz. Geniş bilgi kütüphanesi ile en doğru şekilde sitemizden faydalanabilirsiniz.

Prof. Dr. Abdurrahim Karslı, Erzurum’un Horasan ilçesinde Yıldırım köyünde kış aylarının çetin geçtiği zaman olan Aralık ayının 10.günün de dünyaya geldi. İlkokulu köyü olan Yıldırım köyünde okuduktan sonra, ortaokulu Erzurum Yavuz Selim ortaokulunda okuduktan sonra Liseyi de Erzurum’un Pasinler Lisesi Matematik bölümünü okuyarak lise hayatını tamamlamıştır.

Üniversite eğitimi için İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanarak Erzurum dan İstanbul’a taşınmıştır. 16 yaşında başladığı Lisans eğitimini 4 yıllık bir kısa zamanda bitirerek 20 yaşında mezun olmuştur. Hemen ardından Yüksek Lisans sınavlarına katılarak, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Bölümü’n de, yüksek lisans eğitimine başlamış,  aynı yıl Medeni Usul Hukuku ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı’n da Araştırma Görevlisi olarak görevde bulunmuştur. 29.9.1986 yılında yüksek lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 1986-1987 eğitim yılı yaz döneminde, Almanya’da Freiburg Albert Ludwigs Üniversitesi’nde üç aylık yaz dönemi dil kurslarına katılarak dil bilgisini ilerletmiştir.

1986-1987 eğitim ve öğretim yılında, bu yıllarda bağlı olduğu ana bilim dalı derslerinin Kamu Hukuku’na dahil edilmesi ile, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’n de, Kamu Hukuku Bölümü’n de doktora programına başladı. Doktora derslerimi bir yıl içinde tamamladıktan sonra, doktora yeterlilik sınavlarına girip, başarılı sayılıp, tez yazma safhasına gelince yabancı dilini geliştirmek ve kaynak toplamak maksadı ile, 1988-1989 eğitim ve öğretim yılında, Almanya’da Freiburg Albert Ludwigs Üniversitesi’nde, Medeni Usul Hukuku ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Peter Arens’in nezaretinde, 11 aylık süre ile çalıştı. Bu çalışma süresi içinde zamanın ilk yarı müddetini, bizzat bu üniversitenin doktora programına katılacak yabancı uyruklu öğrenciler için hazırladığı kurslara katılarak yabancı dil çalışmalarına, diğer ikinci yarısını ise, doktora tez konusu olan “Usul Hukuku Açısından Rücu Davaları” isimli çalışması için kaynak toplayarak değerlendirmeye çalıştı.

15.9.1993 tarihinde tez savunması ile birlikte, doktora eğitimini tamamladı. 1994 yılında tez konumu kitap olarak yayına hazırlayıp bastırdı. Daha sonra Prof. Dr. Walther J. Habscheid’in, ZPO ( ZEİTSCHRİFT FÜR ZİVİLPROZESS )’de yayınlanmış, Urteilswirkungen und Gesetzesaenderungen ( Hükmün Etkileri ve Kanun Değişiklikleri ), isimli bir makalesini tercüme ederek ve bunu Mukayeseli Hukuk Enstitüsü’nün Prof. Dr. İsmet Sungurbey hatırasına çıkan sayıda neşretmiştir. 1995 yılında “İcra Tetkik Mercii Karaları’nın Temyizi ” isimli kitabımı bastırdı. 19 Kasım 1995 tarihinde Doçentlik Merkezi dil sınavlarına katıldı ve başarılı sayıldı.11.1.1996 tarihinde Yardımcı Doçentliğe atanmıştır. Yine 1996 yılında Prof.Dr. Saim Üstündağ ile birlikte hazırlamış olduğu “Yargıtay Kararları Işığında Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun” isimli kitabımız neşredildi.1998 yılında Sayın Üstündağ ile birlikte “İcra ve İflas Kanunu ve ilgili mevzuat” derlemesi hazırlandı. 1999 yılında Prof.Dr. Saim Üstündağ ile birlikte hazırladığı “Yargıtay Kararları Işığında Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun”isimli kitabın ikinci basısı yapıldı. Yasa Hukuk Dergisinde (Mayıs 1998 ) Kısa Kararla Gerekçeli Karar Arasındaki Çelişki ve Bunun Çözüm, isimli makalem yayınlandı.

Hemen ardından 29.11.2001 tarihinde doçentlik sınavında başarılı sayılarak doçentlik unvanını aldı. Bu tarihten sonra, Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmaları, İcra Hukuku Pratik Çalışmaları, isimli kitapları ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve İcra İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat Hakkında derleme eserlerimi neşretti ve bu eserlerinin daha sonra birkaç baskısı yapıldı.

Sporlu Bağlantılar

karsliHukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, (4. Bası İstanbul 2008), Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmaları. (2.Bası, İstanbul 2004), İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmaları. (5.Bası, İstanbul 2009), İcra Hukuku Ders Kitabı.1 (Giriş ve Teşkilat 1), İstanbul 2009, İcra Hukuku Ders Kitabı (İlamsız İcra, İlamlı İcra, Kambiyo Senetlerine İlişkin Takip, Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip), İstanbul 2009, Alman Hukukunda Mahnverfahren Takip Usulü İle Türk Hukukunda İlamsız İcra Yoluyla Takip Usulünün Karşılaştırılması, Saim Üstündağ Armağanı, (makale) 2009, İflasın Ertelenmesinde Bazı Önemli Problemler, Haluk Konuralp Armağanı, (makale) 2009, isimli eserleri yazmıştır.Yine Medeni Usul Hukuku ve İcra İflas Hukuku Anabilim dalına intisap ettiği tarihten beri gerek İstanbul Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu ve gerekse İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Medeni Usul Hukuku ve İcra İflas Hukuku lisans derslerinin büyük bir kısmı tarafından anlatıldı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü’nde yüksek lisans ve doktora programında “Usul Muameleleri ve Usul Sözleşmeleri, Kambiyo Senetlerine İlişkin Takipler, İcra ve İflas Hukukundaki Son gelişmeler” isimli dersler tarafından anlatılmıştır. İstanbul Üniversitesi Enformatik Enstitüsünde 2008–2009 ders yılından bu yana Bilişim Hukuku dersini anlatmaktadır.

İstanbul Barosunun, çeşitli Üniversitelerin, Fakültelerin ve enstitülerin, vakıfların ve derneklerin düzenledikleri toplantılarda konferanslar ve seminerler vererek ve tebliğler sunmuştur.

Bu zamana kadar birçok tez danışmanlığı, Lisans ve Yüksek Lisans ve Doktora dersleri de dahil olmak üzere mesleki faaliyetlere katıldı. İstanbul Barosunda Fakülte sonrası avukatlar için hazırlanan programlarda ders, seminer çalışmaları ve tez savunmalarına katıldı. İstanbul merkez ve ilçe adliyeler başta olmak üzere, yurdun birçok yerinden bilirkişi olarak tayin edildiğim dosyalarda görev yaptı. İstanbul Üniversitesi Enformatik Enstitüsünde Bilişim Hukuku adı altında yüksek lisans ve doktora programında derslerim devam etmektedir. Abdurrahim Karslı evli ve 4 çocuk babasıdır.

Şimdiye kadar, bir çok tez yöneticiliği yaptı. Bunlar,

-Medeni Usul Hukukunda Usuli İşlemlerde İrade Sakatlıları( Doktora Tezi, Evren Koç),
-Davada Temsil,(Doktora Tezi, Abdurrahman Kavasoğlu),
-Yeniden Yapılandırma, (Yüksek Lisans Tezi, Aziz Efe Ertan),
-İcra Hukukunda İhtiyati Tedbirler, (Yüksek Lisans Tezi, Cengiz Serhat Konuralp),
-Elektronik İmza,(Yüksek Lisans Tezi, M.Ertan Yardım).
-Yukarıdaki son üç öğrenci ile şu anda doktora programını ve bunlarla birlikte başkaca öğrencileri ile de yüksek lisans tez programlarını, tez danışman hocası olarak takip etmekte.
2011 yılı içinde çok sayıda yüksek lisans, doktora, doçentlik ve profesörlük atama jürilerinde bulundu. 2010 yılında İcra İflas Hukuku Ders Kitabını, teori ve pratiğe yönelik olmak üzere neşretti ve 04. Mart 2010 tarihinde Profesör kadrosuna atandı. En son anabilim dalın da yapılan görev taksimine göre, çift numaralı öğrencilere üçüncü sınıfta Medeni Usul Hukuku ve dördüncü sınıfta İcra İflas Hukuku derslerinin anlatılmasında görev üstlenmiş bulunuyor. Hala üzerinde mevcut danışmanlıkları devam etmektedir. Ayrıca idari göre olarak, anabilim dalı başkanlığı, fakülte yönetim kurulu üyeliği, Adalet Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü görevini yürütmekte.
7 Haziran 2014 tarihinde kurmuş olduğu Merkez parti “Önce İnsan” sloganı ile insanlığın merkezi olacak bir parti düşüncesi ile parti kurmuştur. Partinin amacı aşırı sağcı da olsa aşırı solcu da olsa aynı çatı altında insanları toplamak ve Hukuksal adaletin bulunduğu bir düzen getirmektir.
Kaynaklar:
http://www.abdurrahimkarsli.com/Default/AboutUs
https://tr.wikipedia.org/wiki/Merkez_Parti
https://tr.wikipedia.org/wiki/Abdurrahim_Karsl%C4%B1

Bir önceki yazımız olan Aşık Veysel Şatıroğlu Hayatı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Sporlu Bağlantılar

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz