Kaç Gün

Bir Yılda Kaç Hafta Vardır?

İnsanlığın varoluşundan bu güne kadar olan sürece ya da bilim tarihine baktığımızda görüyoruz ki; ölçüm ve standart oluşturma yaşam döngüsü için bir gereklilik olmuştur. Başlangıç ve devamlılığın oluşabilmesi için bir referans noktasının tespit edilmesi gereği her dönem için; ihtiyaç ve gereklilik olmuştur. Bilimin gelişmediği dönemlerde bu; yerel ölçekte, kültürel özelliklere ve o bölgede oluşmuş sosyal hayat şekline göre belirlenmiştir. Ancak zaman içinde insan topluluklarının birbirleri ile ilişki kurmaları, ortak alanlar yaratmaları ve bu ilişkileri çeşitlendirmeleri sonrası; bazı ölçülerin ve kavramların aynı seviyede anlaşılır ve ifade edilebilir standartta olması gereği doğurmuştur. Örnek vermek gerekirse; ticarette alış verişleri yapılan malların ağırlık ve ederinin tespiti, karşılıklı ödemelerle ilgili denkliklerin belirlenmesi, mevsimsel döngülerde yapılacak ortak işlerin ayarlanması ve zaman hesabı gibi konular gösterilebilir.

Bir Yılda Kaç Hafta Vardır?

Zaman Hesaplaması Ne İçin Gereklidir?

Hayatını avcı topluluklar olarak sürdüren insanoğlu; tarımı öğrenip yerleşik düzene geçtikten sonra zaman kavramını daha farklı oluşturmaya başlamıştır. Bu gün için kullandığımız tanımlamalar olmasa da, en azından dönemsel ifadeler kullanıldığı kesindir; “ beyaz yağmurun yağdığı dönem “ kar yağışını ve kışı ifade ederken, “ nehir kurutan dönem “ söylemi de sıcağı ve yaz dönemini ifade edebilmektedir. Zaman için bu tip bir takvim oluşturulması özellikle tarım toplumları için gerekliydi. Çünkü bu dönemler; ekim, dikim ve hasat zamanı daha anlaşılabilir ve uygulanabilir hale getirmekteydi. Bu tip zaman isimleri ve zaman dilimi tanımlamaları ile başlayan zaman hesaplaması; yeni gözlemler, keşifler ve bilimin gelişmesiyle çok daha farklı noktalara ulaşmamızı sağlamıştır. Bugün; zaman kontrolü ya da zamanı en etkin şekilde kullanma noktasına gelmiş olmamızdan, evrenin işleyişine, bilimsel araştırmalardan tarih incelemelerine kadar her alan için zaman ve ölçümü yadsınamaz. Bu yüzden de zaman hesaplaması, türümüzün geçmişi, geleceği ve gelişimi için gerekliliğini sürdürmektedir.

Zaman Hesaplamasında Takvimin Yeri

Zaman hesaplamasında bugün geldiğimiz nokta; attosaniye ölçeğine kadar inmiştir. Bu terim; bir saniyenin kentrilyonda birini ifade eder ve bilimsel araştırmalar ve analizler için gereklidir. Bizlerin günlük hayatını daha çok ilgilendiren zaman ölçeği ise takvimdir. Bugün kullandığımız takvime ulaşılana kadar, tarihi süreçte farklı takvim çeşitleri kullanılmıştır; Jülyen Takvimi, Gregoryen Takvimi, Hicri Takvim gibi. Günümüzde Miladi Takvim kullanılmaktadır. Temel olarak bakıldığında takvimler; ay ve güneşin hareket ve döngüleri esasıyla oluşturulmuştur.

Takvimde Yer Alan Zaman Periyodları

Takvim dönemine baktığımızda, sürecin her 12 ayda bir tamamlandığını ve yeni baştan 12 aylık sürece bağlandığı görülür. Bir yılı ifade eden 12 aylık dönem aynı zamanda dünyanın güneş etrafında dönüşünü tamamladığı süreyi ifade eder. Bir aylık döngü de; ayın dünya etrafında dönüşünü tamamladığı süredir. Hesaplamanın daha alt katmanlarına bakıldığında, 1 ay 4 haftadan oluşur; 1 hafta 7 gün, 1 gün de 24 saat olarak belirlenmiş zaman dilimleridir.

Bir Ay 4 Hafta İse 1 Yıl 48 Hafta mıdır?

Düz bir hesaplama ile; 1 ayın 4 hafta olduğu esas alındığında, 12 ayın 48 hafta yaptığı sonucuna varılmaktadır ( 12 ay x 4 hafta = 48 ay ). Ancak; bir yıl 52 ( hatta daha ince bir hesapla; 52.177457 ) hafta olarak ifade edilmektedir. Burada görünen ve tutarsızlık gibi görünen durumun nedeni; kullandığımız takvimin hem dünyanın güneş etrafındaki dönüş süresini esas alması hem de mevsimlere denk gelecek şekilde ayların her yıl aynı dönemde gösterilmesi çabasıdır. Bu denkliği sağlayabilmek için; bazı aylar 30, bazıları 31 gün olarak sabitlenmişken, Şubat ayı 28 günle kısıtlanmış ancak 4 yılda bir 29 gün olarak takvimlerde belirtilmiştir.

Bir Yılda Kaç Hafta Vardır?

1 Yıl Yaklaşık Kaç Hafta?

Basit bir hesaplamayla bakıldığında; 1 yıl yani dünyanın güneş etrafında dönüşü 365 gündür. Ayların ortalaması 30 gün olarak kabul edilirse, 12 ay x 30 gün = 360 takvim gününe ulaşılır. Güneş etrafındaki döngüden kalan 5 gün de bu takvim günlerine eklendiğinde 365 gün sonucuna varılır. Her 7 gün 1 hafta kabul edildiğinden; 365 / 7 = 52 hafta sonucuna ulaşılmaktadır. Zaman ölçümlerinde mikron seviyelerde hesaplamalar yapılması, zaman içinde farklı ve daha doğru takvim sistemlerinin geliştirilmesine yol açabilir. Ancak şu an kullanılan takvim gereği; 1 yıl 52 hafta olarak kabul edilmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı