Eğitim

Büyük Selçuklu Devleti Yıkılma Nedenleri

Büyük Selçuklu Devleti

Büyük Selçuklu Devletinin yıkılma sebeplerinin maddeler halinde hazırlanmış, okulda yardımcı olacak şekilde derlenmiş bilgiler aşağıda ki gibidir.

►Malazgirt Meydan Muharebesi sonrasında yaşanan Karahanlı isyanları sonucunda, isyanları dindirmek isteyen Alp Arslan isyanlar sırasında öldürülmüştür ve yerine oğlu Melikşah geçmiştir. (Tarih 1072)

►Melikşah babasından sonra Devleti daha büyütmüş ve en geniş sınırlara ulaştırmayı başarmıştır. Doğu da Türkistan, kuzeyde Kafkasya, batı da Ege denizi, Güney de Yemen’e kadar sınırlarını genişletmiştir.

►Vezir Nizam ul Mülk Bağdat’ta ki Nizamiye medresesini geliştirmiştir.

►Dönemin önemli icatları arasında yer alan takvimlerden biri olan “Takvim-i Celahi” adında bir takvim geliştirmiştir.

►Sii Fatimilerin kışkırtması ile Batınilik denilen yeni bir mezhep yayılmıştır. Hasan Sab bah Hazar denizi kuzeyinde Alamut kalesinde İsmiliye adında bir devlet kurmuştur. Bu devlet sayesinde şii fatimileri kurdukları mezhebi de arkalarına alarak Nizam’ül Mülkü öldürmüşlerdir daha sonra da Melikşah vefat edince, Selçuklularda taht kavgası baş göstermiştir.

►Taht kavgaları sırasında en baskın olan Sultan Sencer tahta geçti. Selçukluların son parlak dönemi bu dönem olmuştur. Selçukluları tedirgin eden iki büyük tehlike mevcuttu. Bu tehlikelerden biri Anadolu ve Suriye’ye saldırmakta olan Haçlılar diğeri ise doğudan gelen Karahıtaylılardı. 1141 yılında Katvan savaşını doğudan gelen gelen Karahıtaylılara kaybetmesi ile gücünü büyük ölçü de kaybetmiştir.

Büyük Selçuklu Devleti Yıkılma Nedenleri

Büyük Selçuklu Devleti Yıkılma Nedenleri:

  • Devletin haneden üyelerinin ortak malı sayılması
  • Devletin önde gelen yerlerine İran kültürüne sahip kişiler yerleştirilmiştir bu da Türkmenleri küstürme politikası oluşturmuştur.
  • Batinilerin ülkeyi bölmeye çalışması
  • Abbasilerin özellikle Melikşahın vefatından sonra ülkeyi parçalamak için hanedan üyelerini kışkırtması
  • Atabeyler yetkilerini kötüye kullanıp bağımsızlık için ayaklanmaları
  • Haçlı seferlerinin sonucunda açılan yaraların onarılamaması
  • Karahıtaylara karşı Katvan savaşında yenilgi alınması

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı