Eğitim

Çevre kirliliğinin temel nedenleri nelerdir ?

İnsanların ve bitki, hayvan gibi diğer canlıların hayatını olumsuz olarak etkileyen en önemli nokta beşeri faktörlerden kaynaklanan çevre kirliliğidir.
Çevre kirliliğinin, insanların hayatını kolaylaştıran sanayileşme ve teknoloji alanında ilerlemeyle birlikte arttığını söyleyebiliriz.

Bir yandan doğal kaynaklar bitmekte, diğer yandan ise bu üretimin hızlı bir şekilde tüketilmesi insan hayatını tehdit eden atıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Doğaya bilinçsiz bir şekilde gelişigüzel atılan bu katı, sıvı ve gaz halinde karşımıza çıkan atıklar çevre kirliliğinin temelini oluşturmaktadır.

Çevre kirliliğini hayatımızın farklı alanlarında farkında olarak veya olmadan soluyoruz. Zararlarından en az şekilde etkilenmek için çevre kirliliğinin çeşitlerini oluşturan havayı, suyu, toprağı kullanırken dikkatli olmalı ve ruhen sağlığımız için de gürültü kirliliğinden uzak durmalıyız.

Hava kirliliğinin temel nedenleri nelerdir? çevre-kirliliği-ile-ilgili-yazı
İnsanların yaşam belirtilerinden birisi nefes alıp vermektir. Bu hayati olay esnasında bol ‘oksijen’ almak gerekir. Ancak günümüzün hızlı nüfus artışıyla birlikte kentleşme artmakta, taşıtlar çok fazla sayıda kullanılmakta,
sanayileşmenin olduğu bölgelerde zararlı gazlar salgılanmaktadır. Bu alanlarda görülecek büyük çapta yangınlar da hava kirliliği yaratır. Bunların yanında oksijen için doğal kaynağımız olan ormanlarımız tüketilmektedir. Bunlardan
çok daha fazla etkenin neden olduğu hava kirliliği, insanların solunum sistemlerden iç organlarımızda tahribatlara neden olmaktadır. Bronşlar, akciğer kanseri gibi hastalıkların başlıca nedenleri arasında kanserojen maddeler içeren bu gazların neden olduğu hava kirliliği gelmektedir.

Su kirliliğinin temel nedenleri nelerdir?  
Çevre kirliliklerinin temel nedenlerinden sanayileşmenin atıkları ile taşıt kullanımından çıkan gazların hava gibi sularımızı da kirletmesi hayatımızı zorlaştırır. Arıtılmamış katı atıkların sulu ortamlara bırakılması, yağışlarla birlikte toprağa düşen ve buradan suya karışmış olan gazlar ile toprağa karışımının uzun yıllar alacağını bildiğimiz şişe, poşet gibi maddelerin dinlenme, gezi, piknik gibi aktiviteler sırasında suya yakın yerlere atılması, taşınması gibi durumlardan dolayı su kirliliğini yaşamaktayız.

Toprak kirliliğinin temel nedenleri nelerdir? 
Toplum olarak toprakla iç içe bir konumdayız. Temel beslenme gereksinimlerimizi temin etmek için özellikle kırsal kesimlerde iklim koşullarımıza göre toprağı ekmekte, daha sonra mahsülleri tüketmekteyiz. İşte bu noktada toprağın verimsiz, kirli olması yiyecekler yoluyla vücudumuza geçmektedir.
Bu nedenle tarım yapılacak olan alanların toprak kirliliğine en az maruz kalan noktalardan belirlenmesi gerekir.
Toprak kirliliği hangi bölgelerde daha yoğun olduğunu bilirsek işimiz kolaylaşır.
Erozyonun çok görüldüğü, ormanların yok edildiği, sanayi atık yığınlarının olduğu, seranın yapıldığı,hava kirliliğinin yağmurla birleştiği topraklarda kirlilik gözlemlenmektedir.

Gürültü kirliliğinin temel nedenleri nelerdir?
Yukarıda çevre kirliliklerinin nedenleri ve sonuçları arasında sürekli olarak fiziki sonuçlarından bahsettik. Şimdi ise ruhen olumsuz etkilenerek gün içerisinde verimliliğin düşmesine neden olan gürültü kirliliğinden söz edelim. Gürültü kirliliği dinlenmek, barınmak, eğlenmek, gezi yapmak için kullandığımız binaların içinde bulunan teknolojik sistemlerden, insanların yüksek sesle konuşmasından kaynaklanabilir. Binaların dışında ise taşıtların, sanayi alanlarında ve çeşitli iş sahalalarında çalışan makineler gürültü kirliliğinin temel nedenlerindendir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı