Eğitim

Erozyon Nedir? Erozyon Nasıl Oluşur?

Erozyon: yer kabuğu üzerinde bulunan toprakların; akarsular, yağmur suları, rüzgâr vb. dış etkenlerle aşındırılıp, yerinden koparılması, bir yerden başka bir yere taşıması ve başka yerde biriktirmesi olayıdır. Erozyon, tarımda kullanılan alanları zamanla toprağın yapısını değiştirerek tarım yapılacak alanları daraltmıştır. Erozyon, gelecek kuşaklar açısından önemli sorunlar teşkil etmektedir. Doğal dengenin bozulmasına neden olmaktadır. Erozyon kütlesel olarak toprak kaymalarına neden olmakla beraber insan hayatına olumsuz etki etmektedir. Her yıl toprak kaymaları nedeniyle çok sayıda insan hayatının kaybetmektedir. Dünya genelinde erozyonla mücadele için çok sayıda program hazırlayarak erozyon hakinde bilgilendirici ve önlem alıcı tedbirler alınmaktadır. Toprağın yapısındaki bu değişim verimliliği düşüren bir etken olmakla beraber çölleşme riskini de beraberinde getirmektedir. Çölleşme riskini ortadan kaldırmak için birçok devlet gibi Türkiye’de bulunan TEMA vakfı tarafından erozyonla mücadele programları çerçevesinde gelecek nesiller için önlemler alınmaktadır.

erezyonEROZYON ÇEŞİTLERİ

Su Erozyonu, rüzgâr erozyonu, özel erozyon çeşitleri olmak üzere üç gurupta elle alınmıştır.

1-Su Erozyonu

Kendi içerisinde çok sayıda faktöre bağlı olarak toprağı aşındırdığı bir erozyon çeşididir. Bunlar; damla, yüze yakış, oluk, yarıntı ve akarsu yataklarının yaratığı erozyonlardır.

2-Damla erozyonu

Aşındırma açısından en onamlı erozyondur. Yağışların şiddetine bağlı olarak toprağın yüzeyinde bulunan verimli toprağı sıçratarak başka yerlere taşımaktadır. Damla erozyonunun önemli unsurlar; şekil açısı, sıçrama açısı, krater genişliği ve damlanın yüksekliğidir.

3-Rüzgâr Erozyonu

Rüzgârın gücüne bağlı olarak toprakta meydana gelen aşınma ve taşınma işlemidir. Rüzgâr erozyonu, bitki örtüsü fakir, iklimin kurak olduğu bölgelerde daha etkili olduğu görülmektedir. Rüzgâr erozyonu toprağın verimli olan kısımlarının üzerine verimsiz toz getirerek verimli toprakların azalmasına, zamanla çoraklaşmasına neden olmaktadır. Türk iyede rüzgâr erozyonu daha çok İç ve Doğu Anadolu da görülür. Rüzgâr Erozyonu üç şekilde meydana gelir; Hava akımı ile uçma, yüzeyde sürüklenme ve sırama yoluyla meydana gelmektedir.

erezyon oluşumu

Özel Erozyon Çeşitleri

Bu erozyonun gerçekleşebilmesi için çeşitli özel koşullar vardır. Bunlar; tünel, sivri tepe, korunmuş sütun ve kütle hareketleri gibi koşullar sonucunda meydana gelen erozyonlardır.

erezyon nedirErozyona Etki Eden Faktörler

İklim, bitki örtüsü, toprağın yapısı ve bunları en önemlisi insan faktörüdür.

İnsan Faktörü

Erozyona sebep olan en önemli faktördür. İnsanlar; doğal bitki örtüsünü yok etmek, arazi açmak ya da yakacak elde etmek için ormanları yok etmek, meraları kapasitesi üzerinde kullanmak, arazileri amaç dışı kullanmak, toprakları hatalı sürüm yapmak ve toprak su korunumu önlemlerine dikkat etmemek gibi şeylerle erozyonun oluşmasına yol açmaktadır.

Erozyona neden olan unsurlar şunlardır: düzensiz yerleşim, toprağın yapısı, yanlış tarım arazileri oluşturma, toprağın aşırı sürülmesi, toprağı tutan bitki örtüsünün tahrip edilmesi ve aşırı ve düzensiz yağışlardır.

Erozyonun Önlenmesi için Yapılacak Çalışmalar

Bu çalışmalar şunlardır; Ormanlık alanlar korunmalı ve yeni orman alanları oluşturulmalı, ağaçlandırma çalıştırmaları yapılmalı, okullarda erozyon hakkında bilgilendirmeli programlar yapılmalı, eğimli arazilerin bakımı ve sürümü dikine bayır yukarı yapılmalıdır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı