Eğitim

Hücre Bölünmesi Nedir?

Canlı hücreler nesillerini devam ettirebilmek için kendilerine benzer yeni hücreler meydana getirirler. Bölünme hücrenin hayatı için gerekli değildir fakat büyüme ve gelişme için vazgeçilmez bir olaydır. Eşeyli ve eşeysiz üremenin temelinde hücre bölünmesi yatmaktadır. Canlılarda gerçekleşen en önemli üreme türleri de eşeyli ve eşeysiz üremedir.

Hücreler belli bir olgunluğa eriştiklerinde, hücre bölünmesi gerçekleştirerek çoğalırlar. Fakat bazı hücreler bölünmez ve çoğalamazlar. Bu hücreler; sinir hücreleri, kas hücreleri ve bitkilerin değişmez doku hücreleri gibi hücrelerdir. Bu hücreler gelişmelerini tamamladıktan sonra büyümeye devam ettiklerinde çekirdek artık hücreyi yönetememeye başlar. Bu durumda hücre bölünmesi de gerçekleştirilemediği için çekirdeğin bir karar vermesi gerekir. Hücrenin daha fazla büyümesi halinde öleceği için çekirdek hücre alanını küçültme yoluna gider.

Hücre bölünmesinin mitoz ve mayoz bölünme olmak üzere iki ana çeşidi vardır.

1. Mitoz Bölünmehucre-bolunmesi

Canlıların eşeyli veya eşeysiz üremesi fark etmeksizin büyüme ve gelişmesini sağlayan bölünme türüne mitoz bölünme denir. Tek hücreli canlılarda her seferinde üremeyi sağlayan mitoz bölünme, çok hücrelilerde büyümeyi ve gelişmeyi sağlar.

Mitoz bölünmeye giren canlıdan bölünme sonrası iki yeni hücre oluşur. Oluşan yeni iki hücrenin kalıtsal özellikleri ana canlıyla birebir aynıdır. Mitoz bölünme sonucu kromozom sayısı ise bir değişikliğe uğramaz. Örneğin 24 kromozomlu bir canlı mitoz bölünme geçirdiğinde kromozom sayısı sabit kalır ve oluşan yeni canlılar da 24 kromozoma sahip olur.

Mitoz bölünmenin canlıya sağladıkları; üreme, büyüme, gelişme, rejenerasyon(onarım) ve istisna olarak bazı türlerde eşey hücrelerinin oluşmasıdır.

2. Mayoz Bölünme

Eşeyli üreyen canlıların üreme hücrelerinin oluşumunu sağlayan bölünme çeşitine mayoz bölünme denir. Mayoz bölünme sonucu gametler üretecek ana hücre mutlaka 2n kromozomlu olmalıdır. Bunun sebebi mayoz bölünme sonucu kromozom sayısının yarıya inmesidir.

Mayoz bölünme gerçekleştiren bir hücre bölünme sonucunda 4 yeni hücre oluşur. Oluşan hücreler mayoz bölünme sırasında gerçekleşen krossing-over olayı sebebiyle ana canlıdan farklı kalıtsal özelliklere sahiptir.

Mitoz Bölünme ve Mayoz Bölünmenin Benzer Yönleri Nelerdir?

*Hem mayoz hem de mitoz bölünme sonucunda hücre sayısı artar.
*Bölünme öncesi DNA’lar eşlenir.
*Her iki bölünme de üreme gerçekleştirilebilir.
*Temel bölünme olayları gerçekleşir.
*Mitozda bölünme, mayozda döllenme yardımıyla kromozom sayısı sabit tutulur.
*Bölünme öncesi kardeş kromotitler birbirinden ayrılır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı