Eğitim

Hücrenin yapısı ve görevleri nelerdir ?

Hücrenin yapısı ve görevleri

1665 yılında Robert Hook bir parça şişe mantarını mikroskop yardımıyla görüntülemiştir. Bu ölü mantar dokularında odacıklı yapılarla karşılaşmıştır. Daha sonra bu yapılar günümüze kadar hücre ismiyle canlının en küçük yapı birimi olarak anılmaya devam etmiştir.
Hücreler; Prokaryot ve Ökaryot olarak iki çeşittir. Prokaryot hücreler bakteriler ve tek hücreli canlılarda görülür. Bunların etrafını saran çekirdek zarı ve organelleri yoktur. Ancak çok hücreli canlılarda görülen Ökaryot hücrelerde, dış ortamların zararlarından koruyan ve esnekliğini, canlılığını yitirmemesini sağlayan hücre zarı ile soluma, sindirme, dolaşım, üreme vb. hayati olayları gerçekleştirmekle görevli organelleri vardır.
Yapısı dışarıdan içe doğru bakıldığında zar, sitoplazma ve çekirdekten oluşmaktadır.

hucre-yapisiHücrede bulunan organeller ve görevleri nelerdir?

Endoplazmik Retikulum
Hücrenin içinde kanallı sistemler olarak bulunan ve madde taşımada görevli olan yapılardır. Ribozumun sentezlediği maddeleri Golgi cisimciğine iletirler. Üstünde Ribozoum organeli gördüğümüz granüllü Endoplazmik Retikulum, bu organeli bulundurmayanlarına ise granülsüz Endoplazmik Retikulum adı verilmektedir.

Ribozom
Hücrenin içerisinde zar, endoplazmik retikulum ve stoplazma, kloroplast ve mitokondri de bulunan ışık mikroskobuyla dahi göremediğimiz organellerdir. Protein ve RNA’dan yapılmış Ribozom organellerinin görevleri hücrenin protein ve enzim sentezini yapmaktır.

Mitokondri
Oksijenli solunumun gerçekleştiği yerdir. Oksijen yalnızca Mitokondri organelinde kullanılır. Hücrenin enerji deposudur. ATP’nin sentezini yapar.

Golgi Cisimciği
Lizozom’un oluşumunda görev alan Golgi Cisimciği Endoplazmik Retikulum’dan oluşmuştur. Yapısı itibariyle aynı olan kanalcıkların ve keseciklerin sayesinde hücre yapısına katılmaktadırlar.

Lizozom
Sindirimde görevli olan bu organel sitoplazmada görülür. Ölü dokuların çabuk çürümesine neden olan enzimler içerir.

Koful
En çok bitki hücreleri ile tek hücreli canlılarda görülür. Hücre içerisindeki fazla maddelerin depolanmasında görevlidir.

Sentrozom
Yalnızca hayvan hücrelerinde bulunan ve zarsız bir yapıya sahip olan organeldir. Hücrenin bölünmesinde görevlidir.
Dokuz adet bulunan iplikler, bölünme esnasında kromozomların ayrılması ve kutuplara taşınmasını sağlar.

Plastidler
Renk maddeleri olmalarından dolayı bir tek bitki hücrelerinde bulunurlar. Yeşil renkli kloroplast, turuncu, sarı, kırmızı gibi diğer renkleri veren kromopolast ve renksiz olan nişasta, yağ, protein depolanmasında etkili olan lökoplast olarak üç çeşittir.

Hücre duvarı
Yalnızca bitkilerin hücrelerini korumakla görevli cansız, sert, organelsiz yapılardır.

Çekirdeğin yapısı ve özellikleri nelerdir?
Tek hücrelilerin bazıları hariç tüm canlıların hücrelerinde bulunur ve hücrenin yönetilmesini sağlayan merkezi konumunda yer alır.
Başlıca görevi bölünme sırasında DNA’nın kopyalanmasını sağlamaktır. Kalıtsal özelliklerin yer aldığı DNA’ların diğer hücrelere aktarılmasındaki olü önemlidir.
DNA’ların ve RNA’ların kromozom sentezleri çekirdekte gerçekleşmektedir.

Hücrenin Görevleri nelerdir?
Canlıların ortak büyüme ve gelişme özelliklerinden olan yaşamsal faaliyetlerinin tamamını gerçekleştirmek hücrenin görevidir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı