Eğitim

Hücresel Solunum Nedir ?

hucresel-solunum-nedirHücrelerde gerçeklesen organik besin monomerlerinin hücrenin içine alınması ve daha sonra da enzimler yardımıyla parçalanması sonucu enerji sentezlenir. Ortaya çıkan bu enerjiye Atp, bu şekilde ATP elde edilmesine de hücresel solunum adı verilir. Hücresel solunumu, bazı kemosentetik bakteriler hariç her hücre gerçekleştirir. Bu olayda başta glikoz olmak üzere organik bileşikler parçalanır ve bağlarındaki kimyasal enerjiler ADP’ye aktarılır. Bunun sonucunda ATP sentezlenmiş olur. ADP’de bulunan enerji de kimyasal enerjidir fakat enerjiyi ATP’den sağlamak ADP’ye göre daha kolaydır.
Hücresel solunum oksijenli solunum ve oksijensiz solunum olarak iki ana başlıkta incelenir.

Oksijenli Solunum

Reklam Alanı

Canlı hücrelerde, besin monomerlerinin oksijenli ortamda parçalanmasına oksijenli solunum denir. Besinlerin oksijenli solunuma katılabilmesi için önce monomerlerine parçalanması gerekir. Bu sebeple gelişmiş canlılarda çeşitli sindirim olayları gerçekleşir. Bunun sonucunda karbonhidratlar monosakkaritlere, proteinler aminoasitlere, yağlar ise yağ asidi ve gliserole dönüştürülür. Bazı canlılar ise oksijenli solunumda kullanacakları maddeleri dışarıdan monomer olarak alır. Monomerler oksijen ile parçalandığında monomerin sahip olduğu enerjinin büyük bir kısmı açığa çıkar. Bunun sebebi monosakkaritin kendini meydana getiren en küçük yapılara kadar parçalanmasıdır.

Oksijenli solunum genel olarak;

Glikoz + 6O2  —–> 6CO2 + 6H2O + 38 Atp + Isı, denklemi şeklinde gerçekleşir.

Reklam Alanı

Oksijenli solunumun ise üç farklı ana evresi vardır. Bunlar;

Glikoliz Evresi: Sitoplazma içinde glikoz monomerlerinin parçalanmasıdır.
Krebs Döngüsü: Mitokondride enerji üretimini sağlayan karbon döngüsüdür.
Elektronik Taşıma Sistemi: Enerji üretiminin son basamağıdır.

Oksijensiz Solunum

Canlı hücrelerde besin monomerlerinin oksijen kullanılmadan parçalanarak enerji üretilmesine oksijensiz solunum denir. Oksijensiz solunum genel olarak fermantasyon adıyla incelenir. Fermantasyon olaylarının tamamı hücre sitoplazmasında gerçekleşir. Bu olaylar fermantasyon gerçekleştiren canlıya göre küçük değişiklikler gösterebilir. Bakterilerin bir çoğunda, omurgalı canlıların çizgili kaslarında, maya mantarlarında fermantasyon görülür.

Oksijensiz solunum glikoliz ve son ürün evresi olmak üzere iki ana evrede gerçekleşir. Glikoliz evresi oksijenli solunum ile aynı adımları izler. Son ürün evresindeyse, glikoliz sonucu elde edilen pirüvik asite katılan enzimlere bağlı olarak farklı fermantasyon ürünleri elde edilir. Fermantasyon sonucu alkol sentezleniyor ise etil alkol fermantasyonu, laktik asit sentezleniyor ise laktik asit fermantasyonu olarak adlandırılır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı