Eğitim

İzafiyet Teorisi Nedir?

İzafiyet teorisi diğer adıyla Özel Görelilik Kuramı; ünlü bilim adamı Albert Einstein tarafından tanımlanmış bir fizik teorisidir. Albert Einstein ‘in 1905 te ortaya koyduğu bu teoriye göre zaman, mekan ve hareket birbirine bağımlı olaylardır. Eş zamanlılık ise değişkendir. Yani zaman her insan için aynı hızda akmayabilir.

İzafiyet Teorisi

Zaman kavramı; harekete ve mekana bağlı olarak değişebilen bir kavram olarak göze çarpar. Zaman kavramı aslında 4. bir boyuttur içinde yaşarken çok fazla fark edemediğimiz, anılar ve yaşanmışlıklar sayesinde farkına vardığımız zaman kavramında en fazla kullandığımız ise saat olarak göze çarpar. Kısaca biz zamanı hafızamız sayesinde fark ederiz.

izafiyet 6

Einstein izafiyet teorisini; özel görelilik ve genel görelilik olarak ikiye ayırır.

Özel Görelilik Kuramı

Evrendeki tek sabit hızın ışık hızı olduğunu ortaya koyan bu kuram E=m.c² formülü ile ortaya konulur. Formülde E enerjiyi, m kütleyi, c ışık hızını simgeler. Bu kurama göre bir cismin hareketi doğrultusunda aldığı yol cismin hızına bağlıdır. Bu kuramın kabul ettiği en önemli teori ise uzayla zaman kavramını bir araya getiren ışık hızını evrendeki en büyük hız olarak kabul etmesidir.

izafiyet 5

Işığın sabitliği ilkesi

Herhangi bir nesnenin hızını hesaplarken bir referansa ihtiyaç duyulur. Arabaya göre ya da vapura göre şeklindeki hesaplamaların ana nedeni budur. Aslında evrene göre nesnenin gerçek hızı yoktur çünkü evrenin bir referans noktası da yoktur. Hareket eden bir cismin üzerinden bir nesneyi yukarıya attığımızda, bizim için nesnenin hareketi yukarı aşağı bir hareketten ibaretken bizi uzaktan izleyen biri için üstünde bulunduğumuz cismin hızıyla ilerleyen ve yükselen bir nesne görecektir.

Bu nedenle evrendeki tek sabit hız ışık hızıdır. Hiçbir cismin hızı ışık hızına yetişemez. Topu 300.000 km/saat hızla atsanız da ışık hızını yakalayamamamız, zamanın topa göre daha yavaş akıyor olmasından kaynaklanır

Kütle artışı ve kısalma

İzafiyet teorisi ayrıca bir cisim ışık hızına yaklaştıkça kütlesinde bir artış meydana geldiğini söyler. Bunun sebebi hızlanan cisimde ortaya çıkan kinetik enerjinin yüksek hız sonucu cismin kütlesine evirilmesidir. Özel görelilik aynı zamanda bir cisim ışık hızına yaklaştıkça, cismin hareket doğrultusunun kısaldığını söyler.  Birçok deneyle ispatlanmış olan özel görelilik kuramı ışık hızına hiçbir maddenin ulaşamayacağını ortaya koyar.

izafiyet 1

Genel Görelilik Kuramı

Genel görelilik kuramında ışığın hızı sabit olmasına karşın kütle çekimlerinden etkilenerek bükülebilir. Uzayda iki gök cismi uzay zamanını bükerek birbirine yaklaşabilir hatta bu bükülme esnasında yatay doğrultudaki ışığı da bükebilir. Uzay zamanın eğriliği, maddenin enerjisi ve hızı ile doğrudan ilgilidir. Dünyanın bir yılda dönüş yönünde meydana gelen 2 metrelik sapma, bu kuramın sonucu olarak ortaya çıkar. Bu kuram karşımıza kütleyi temel alan, kütle çekimi kuramını çıkarır.

Kütle çekiminde zaman kavramı

Yatay mesafe kat ederken bükülebilen ışık, düşey mesafe kat ederken enerjisinde azalma frekansında düşüş ancak dalga boyutunda artış görülür. Dalga boyutunda meydana gelen bu artış ışıkta kütlesel kızıla kayma meydana getirir.

Aynı; uzaya gönderilen ikiz kardeşin, dünyada kalana göre daha genç kalması ve uzayda zamanın daha yavaş ilerlemesi gibi, ikiz paradoksu deneyini kütle çekimi kuramına uygulayacak olsak; yüksek bir binanın son katında oturan bir kardeş, en alt katta oturandan, zamanın daha yavaş ilerlemesi sonucu daha genç olacaktır. Buna kütleçekimsel zaman genişlemesi neden olmaktadır.

izafiyet 2

Öngörülerin Özeti

  • Cisimlerin hızı arttıkça zaman yavaşlar. Bu durumda ışık hızına ulaşıldığında zaman duracaktır.
  • Cisimlerin hızı arttıkça kütlelerinde de büyüme görülür. Duran cisimler ışık hızına erişemez.
  • Cisimlerin hızındaki artma boylarını da etkiler. Bir cismin hızı arttıkça boyu kısalır.
  • Zaman, uzay kavramını tamamlayan dördüncü bir boyuttur.
  • Zamanda olay sıralamaları ve süreçlerin algılanması kişiden kişiye farklılık gösterebilir.
  • Hızı ne kadar yüksek olursa olsun kişi üzerinde olduğu nesnenin hızını dışarıya bakmadığı sürece algılayamaz.

Defalarca yapılan çeşitli deneylerle kanıtlanmış olan İzafiyet Teorisinin yine de hala cevaplayamadığı birçok soru bulunmaktadır. Her cevap yeni bir soruyu da beraberinde getirmektedir.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı