BüyüteçNet

Eğitim

51.bölge 1940’lı yıllar da kurulan askeri alanda savaş teknolojisini geliştirmek için kurulmuş Arge üssüdür. Şuan...
Su döngüsü suyun , atmosfer , hidrosfer , litosfer ve biyosfer arasında sürekli olarak belli...
Hücrelerde gerçeklesen organik besin monomerlerinin hücrenin içine alınması ve daha sonra da enzimler yardımıyla parçalanması...
Bir canlının sadece kendi genetik kodlarını kullanarak, çeşitli yollarla kendine benzer canlılar meydana getirmesine eşeysiz...
Yazı insanlar için konuşmanın bir başka biçimi olmakta. Duygu ve düşüncelerin dışa dökümünü sadece konuşarak...
Yeşil bitkiler ile alakalı olan bu konu çok fazla kapsamlı olmaktadır. Fotosentez olayı yeşil bitkiler...
Kimyasal bağlar, hayatımızın her noktasında yer alan atomların, birbirine tutunması için gerekli olan bağ çeşidine denilen genel...
Tork hemen herkesin bileceği üzere arabalar ile alakalı bir kavramdır. Fakat herkes torkun açıklamasını kolay...
Doping hemen herkesin bildiği üzere genellikle sporcuların yarışlar da güç ve performans sağlamaları için kullanmış...
Havanın genellikle yatay olarak basıncın yüksek olduğu yerlerden alçak olduğu yerlere doğru hareket etmesine rüzgar...
İlköğretim çağından itibaren Coğrafya derslerinde öğretilen bir konudur Dünya’nın şekli ve hareketleri. Dünya, kutuplara doğru...
Hergün yüzlerce maddeyle iç içe bir yaşam sürmekteyiz. Canlı veya cansız olarak karşılaştığımız bu varlıkların...
Önceki yazımızda Fosillerin oluşumundan ve kullanıldığı alanlardan söz etmiştik. Şimdi bu yazımıza ise bu fosillerin...
Ülkemizin çok çeşitli bitkiler yetişmektedir. Bu bitkilerin yetişmesi için gerekli olan su, çeşitli besin içeren...
İnsanların ve bitki, hayvan gibi diğer canlıların hayatını olumsuz olarak etkileyen en önemli nokta beşeri...