BüyüteçNet

Eğitim

Takvim zamanı günlere, aylara ve yıllara bölmeye yarayan metottur. Takvim çeşitleri oldukça fazladır. Bu sebeple...
Doğal afetin tanımını kısaca şu şekidle yapabiliriz; doğal afet, oluşumu doğa olaylarına dayanan, olduğu zaman...
Geçmişte ki kalıntıların günümüzde oluşturduğu müzeler, müze nedir ve müze çeşitleri nelerdir sorularını bize öğretti....
19.Yüzyılın ortasında Osmanlı müziğinde batılaşma etkileri görülmeye başlanmıştı. 19. yüzyılın sonlarına doğru ise bu batılılaşma...
8 tane zeka türü vardır. Bu zeka türleri ; sözel zeka, sayısal zeka, görsel zeka,...
Bütün insanların küçük yaşta öğrendiği en önemli kavramlardan birisi aile kavramıdır.Aile anne, baba ve kardeş...
Bütün insanların sağlıklı yaşamaları için spor en çok ihtiyaç duyulan araçlardan birisidir. Spor bedeni ilgilendirdiği...
Türkiye de toplam 7 tane coğrafi bölge vardır. Bunlar Marmara bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Akdeniz Bölgesi,...
Belediye bir ilin veya ile ait bölgenin yönetilmesini sağlayan kurumdur. Belediyenin görevleri oldukça fazladır. Bu...
Işık, canlıların görmelerini sağlayan bir enerji çeşitidir. Saniyede ortalama 300 bin kilometre hızla dalgalar halinde...
İnsanların görmelerini sağlayan enerji türü ışıktır. Doğal ışık kaynakları oldukça fazladır. Bu sebeple yapay ışık...
Sanat eserlerinin özellikleri aşağıda 6 tane verilmiştir. Buna göre sanat eserlerinin özellikleri kısaca anlaşılması için...
Mezopotamya dicle ve fırat nehirleri arasında yer alan bir bölgedir. Günümüzde Irak, suriyenin doğusu, Güneydoğu...
Tarihte ilk yazı milattan önce 3200’lü yıllarda Sümerliler tarafından bulundu. İlk yazılar şekiller üstüne kurulmuştu....
Kavimler Kavimler göçü Milattan sonra 375 yılında hunların karadenizin kuzey kısmından Avrupaya doğru giderken karşısına...