Dinimiz İslam

Kötülüklerden Korunma Duası

Kötülüklerden korunma duası, dua Allah ile kul arasında ki perde olmadığı bir noktadır. Bu sebep ile bir Müslüman en huzurlu olduğu an dua ederken bulunduğu andır. Kötülüklerden korunmak için okunacak ayet ve dualar vardır, bunları ise de bir kural nizamında okumak gerekir. Eğer Allah (c.c) isterse kulunu kötülüklerden korur, fakat bazı kader olayları da kötülüklere engel olmasa da az zararla kurtulmayı sağlar. Bu sebeple kötülüklerden korunma duasını okuyarak kötülüklerden korunmak için Allah (c.c) dua etmiş ve yalvarmış oluruz. Unutmayın ki Yüce yaradan kulunun hiçbir duasını geri çevirmez.

Kötülüklerden Korunmak İçin Okunacak Dualar

Dua: Ya Allahür rakib ül hafız ür rahim. Ya Allah ul hayyül halimül’azimür raufül kerim. Ya Allahul hayyül kayyümül kaimü ala külli nefsin bima kesebethul beyni ve beyne adüvvi. Euzü bi kelimatillahittammati min şerri külli şeytanın ve hammatin ve min şerri külli aynin lammetin.

Açıklama: Bu dua her vakit okunabilecek bir dua olup sabah ve akşam vakitlerinde okunması önerilir.  Eğer kişi bunu başka birine okuyor ise “Euzü” yerine “Euzü küma” denilmelidir. Yani;

Dua: Ya Allahür rakib ül hafız ür rahim. Ya Allah ul hayyül halimül’azimür raufül kerim. Ya Allahul hayyül kayyümül kaimü ala külli nefsin bima kesebethul beyni ve beyne adüvvi. Euzü küma bi kelimatillahittammati min şerri külli şeytanın ve hammatin ve min şerri külli aynin lammetin.

Felak Suresi Okunuşu

Dua: Kul euzü birabbilfelak, Min şerri ma halak. Ve min şerri gasikın iza vekab. Ve min şerrin neffasati fil’ukad. Ve min şerri hasidin iza hased.

Meali:. Ey Muhammed de ki! Yaratıkların şerrinden, bastırdığı zaman karanlığın şerrinden, düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden, haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden, tan terini ağartan Rabbe sığınırım.

Kötülüklerden Korunmak İçin Ayetel Kürsi

Dua
Bismillahirrrahmanirrahim..
Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum. La te’huzühu sinetün ve la nevm. Lehü ma fis-semavati ve ma fil erd. Mennellezi yeşfeu indehu illa biiznihi. Ya’lemü ma beyne eydihim vema halfehüm vela yühıtune bişey’in min ilmihı illa bima şae vesia kürsiyyühüssemavati vel erd.

Meali:.
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyumdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. O’nun bildiklerinin dışında insanlar, O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O yücedir, büyüktür.

Nas Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim
Kul e’ûzü birabbinnâs, Melikinnâs, İlâhinnâs, Min şerrilvesvâsilhannâs, Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi, Minelcinneti vennâs.

Meali:. 
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine, İnsanların hükümdârına, İnsanların ilâhına, O sinsi vesvesecinin şerrinden. O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar. Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı