BüyüteçNet

Namaz Sureleri Türkçe Arapça ve Meali

Namaz Sureleri Türkçe Arapça ve Meali

Namazda okunması gereken sureler vardır. Bu sureleri okumak gerekir. Bu sebeple namaz sureleri vardır. Aşağıda ki namaz surelerinin, hem Türkçe, hem Arapça yazılışları vardır.

Ayet-el Kursi

Ayet-el Kursi Okunuşu

Bismillahirrrahmanirrahim..
Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum. La te’huzühu sinetün ve la nevm. Lehü ma fis-semavati ve ma fil erd. Mennellezi yeşfeu indehu illa biiznihi. Ya’lemü ma beyne eydihim vema halfehüm vela yühıtune bişey’in min ilmihı illa bima şae vesia kürsiyyühüssemavati vel erd.

Ayet-el Kursi Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyumdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. O’nun bildiklerinin dışında insanlar, O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O yücedir, büyüktür.

Ayet-el Kursi Arapçası

Fatiha Suresi

Fatiha Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în. İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Fatiha Suresi Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
Hamd o âlemlerin Rabbi, O Rahmân ve Rahim, O, din gününün maliki Allah’ın. Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. Hidayet eyle bizi doğru yola, O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil. cinlerden, gerek insanlardan.

Fil Suresi

Fil Suresi Okunuşu

Bismillahirrrahmanirrahim.
Elemtera keyfe fe’ale Rabbuke bi-ashâbi’l-fîl. Elem yec’al keydehum fî tadlîl. Ve ersele ’aleyhim tayran ebâbîl.  Termîhim bi-hıcâratin min siccîl. Fece’alehum ke’asfin me’kûl.

Fil Suresi Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi? Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üstüne ebabil kuşları gönderdi. O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu. Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.

Fil Suresi Arapçası

Kureyş Suresi

Kureyş Suresi Okunuşu

Bismillahirrrahmanirrahim.
Li îlâfi kurayş. Îlâfihim rihlete’ş-şitâi ve’s-sayf. Felya’budû Rabbe hâze’l-beyt. Ellezî et’amehum min cû’ın ve âmenehum min havf.

Kureyş Suresi Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
Kureyş’in emniyetini sağladığı, Yaz ve kış yolculuğunda onları (güvenliğe ulaştırıp başkalarıyla) ısındırıp yakınlaştırdığı için onlar, Bu evin (Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsinler. Ki O (Allah) kendilerini açlıktan (kurtarıp) doyuran ve her çeşit korkudan güvenliğe kavuşturandır.

Kureyş Suresi Arapçası

 

Mâun Suresi

Mâun Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim
Eraeytellezî yukezzibu bi’d-dîn. Fezâlike’l-lezî yedu’ul-yetîm. Ve lâ yehuddu alâ ta’âmi’l-miskîn. Feveylun lil-musallîn. Ellezînehum an salâtihim sâhûn. Ellezînehum yurâûn. Ve yemne’ûne’l-mâ’ûn.

Mâun Suresi Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
Din gününü (İslam’ı, ahirette ceza ve mükâfatı) yalanlayanı gördün mü? İşte o, yetimi itip kakar. Yoksulu doyurmayı teşvik etmez (önayak olmaz). Şu namaz kılanların vay haline! Onlar namazlarından gafildirler (önem vermezler). Onlar gösteriş (için ibadet) yaparlar. Ve onlar en küçük bir yardımı da engellerler.

Mâun Suresi Arapçası

 

Kevser Suresi

Kevser Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim
İnnâ a’taynâ ke’l-kevser. Fesalli li-Rabbike ve’nhar. İnne şâni’eke huve’l-ebter

Kevser Suresi Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
Şüphesiz biz sana Kevser’i verdik. Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Asıl sonu kesik olan, senin düşmanındır.

Kevser Suresi Arapçası

Kâfirûn Suresi

Kâfirûn Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim
Gul yâ eyyuhe’l-kâfirûn. Lâ a’budu mâ ta’budûn. Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud. Velâ ene âbidun mâ abettum. Velâ entum âbidûne mâ a’bud. Lekum dînukum veliye dîn.

Kâfirûn Suresi Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
De ki: Ey kâfirler. Ben sizin taptıklarınıza tapmam. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim ibadet ettiğime, ibadet edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim bana.

Kâfirûn Suresi Arapçası

Nasr Suresi

Nasr Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim
İzâ câe nasrullâhi ve’l-fethu. Ve raeyte’n-nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fe sebbih bi-hamdi Rabbike vestağfirhu innehû kâne tevvâbâ.

Nasr Suresi Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
Allah’ın yardımı ve fetih geldiği zaman, Ve insanların, Allah’ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğün zaman, Hemen Rabbini överek tesbih et ve O’ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.

Nasr Suresi Arapçası

 

Tebbet Suresi

Tebbet Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim
Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ ağnâ ‘anhu mâluhû ve mâ keseb. Seyaslâ nâran zâte leheb. Vemraetuhû hammâlete’l-hatab. Fî cîdihâ hablun min mesed.

Tebbet Suresi Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
Ebu Leheb’in elleri kurusun, (yok olsun) zaten yok oldu ya. Malı da, kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı. (kurtarmadı) (O) alevli bir ateşe girecektir. Karısı da, odun hamalı (ve), Boynunda bükülmüş bir ip olarak (ateşe girecektir.)

Tebbet Suresi Arapçası

İhlas Suresi

İhlas Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim
Gul huvallâhu ehad. Allâhu’s-samed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekun lehû kufuven ahad.

İhlas Suresi Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
De ki: O Allah birdir. Allah samed (her şey O’na muhtaç, O kimseye muhtaç değil)’dir. O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. Ve hiçbir şey O’nun dengi değildir.

İhlas Suresi Arapçası

Felak Suresi

Felak Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim
Gul e’ûzu bi-Rabbi’l-felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikın izâ vekab. Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Felak Suresi Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
De ki: ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım, Yarattığı şeylerin şerrinden, Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, Düğümlere üfleyenlerin şerrinden, Ve hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden. (Allah’a sığınırım).

Felak Suresi Arapçası

Nas Suresi

Nas Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim
Gul e’ûzu bi-Rabbi’n-nâs. Meliki’n-nâs. İlâhi’n-nâs. Min şerri’l-vesvâsi’l-hânnâs. Ellezî yuvesvisu fî sudûri’n-nâs.  Mine’l-cinneti ve’n-nâs.

Nas Suresi Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
De ki: İnsanların Rabbine sığınırım. İnsanların malikine, İnsanların (gerçek) ilahına; İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden. O ki, insanların göğüslerine (kötü düşünce, şüphe) vesvese verir.Gerek cin, gerekse insanlardan (olan vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım.)

Nas Suresi Arapçası

Konu da namaz sureleri yer almaktadır. Herhangi bir zamanda herhangi bir namaz kılınacağı zaman bu namaz sureleri okunması gerekir. Namaz kötülüklerden def edip, insanları iyiliğe teşvik eder. Namaz sureleri ezberleyerek her gün namazda okuyabilirsiniz.


BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ