Dinimiz İslam

Nazar Duası Oku Faydaları Anlamı ve Arapçası

Nazar duası, insanların nazarından ve kötülüklerden korunma duası olarak bilinen bir duadır. Herhangi bir kişi veya kişilerin nazarlarının değmemesi için okunur. Bu dua Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed tarafından belirtilmiş ve Kur’an-ı Kerim’in son üç suresi olan İhlas, Felak ve Nas surelerini okumayı tavsiye etmiştir. Bu bilgilerden sonra nazar nedir ilk buna değinelim daha sonra nazar duası ve nasıl okunur bu konu da bilgi verelim.

Nazar nedir ?

“Kişilerin hayranlık ve yüksek oranda aşırılık ile beğenme ile oluşan birazda kıskançlık ile gözlerden yayılan ışınların meydana getirmiş olduğu ve genellikle bakılan nesnelerin zarar görmesi, kırılması, eğilmesi ya da eğer baktığı insan ise hastalık geçirmesi gibi sebepler oluşmasına nazar deniyor.

Peygamberimizin Okuduğu Nazar Duası

Araçpası Euzu bi kelimâtillâhi’t-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh.

Meali Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah’a sığınırım.

Nazar Duası Hasan Basrî Hazretleri (Kalem Sûresi, 51-52)

Okunuşu “Ve in yekadullezîne keferû leyuzlikûneke biebsarihim lemmâ semiu’z-zikre ve yekulûne innehu le mecnûnun ve ma huve illâ zikrun lil âlemîn.”
Türkçesi “Gerçekten o küfredenler Kur’an-ı işittikleri zaman az kaldı seni gözleriyle yıkacaklardı. “O, mutlaka bir mecnundur” diyorlar. Oysa Kur’an bütün alemler için büyük bir uyarıcıdır..”

Nazar değen kişi için okunacak;

  • Fatiha Suresi 7 defa,
  • Ayetel Kürsi 7 defa,
  • Felak Suresi 7 defa,
  • Nas Suresi 7 defa okunur.

 

Felak Suresi Okunuşu

Kul euzü birabbilfelak, Min şerri ma halak. Ve min şerri gasikın iza vekab. Ve min şerrin neffasati fil’ukad. Ve min şerri hasidin iza hased.

Meali:. Ey Muhammed de ki! Yaratıkların şerrinden, bastırdığı zaman karanlığın şerrinden, düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden, haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden, tan terini ağartan Rabbe sığınırım.

Kötülüklerden Korunmak İçin Ayetel Kürsi

Bismillahirrrahmanirrahim..
Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum. La te’huzühu sinetün ve la nevm. Lehü ma fis-semavati ve ma fil erd. Mennellezi yeşfeu indehu illa biiznihi. Ya’lemü ma beyne eydihim vema halfehüm vela yühıtune bişey’in min ilmihı illa bima şae vesia kürsiyyühüssemavati vel erd.

Meali:.
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyumdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. O’nun bildiklerinin dışında insanlar, O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O yücedir, büyüktür.

Nas Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim
Kul e’ûzü birabbinnâs, Melikinnâs, İlâhinnâs, Min şerrilvesvâsilhannâs, Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi, Minelcinneti vennâs.

Meali:. 
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine, İnsanların hükümdârına, İnsanların ilâhına, O sinsi vesvesecinin şerrinden. O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar. Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

Fatiha Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în. İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Meali.
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
Hamd o âlemlerin Rabbi, O Rahmân ve Rahim, O, din gününün maliki Allah’ın. Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. Hidayet eyle bizi doğru yola, O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil. cinlerden, gerek insanlardan.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı