Eğitim

Su Döngüsü Olayı Nedir ?

su-dongusuSu döngüsü suyun , atmosfer , hidrosfer , litosfer ve biyosfer arasında sürekli olarak belli şartlar altında yer değiştirmesi olayına denir .

Atmosfer içindeki su buharının kaynağı yeryüzündeki sulardır . Okyanus , deniz , göl yüzeyleri , akarsular ve topraktan buharlaşan sular atmosfere karışır . Bunlara bitkilerin terleme yoluyla kaybettikleri sular da karışır .

Su atmosferde buhar halindeyken gözle görünmez . Ancak , atmosferdeki su buharı artar veya hava soğumaya başlarsa bu su buharının bir kısmı , ince su veya buz tanecikleri haline dönüşür .

Sis veya bulut şeklinde gözle görülebilir hale dönüşür . Bu küçük zerrecikler birleşip ağırlaşınca yağış olarak yere düşer .

Buharlaşma ve bitkilerin terlemesiyle atmosfere karışan su buharı önce bulutları , daha sonra yağışları oluşturur .

Yağış halinde yeryüzüne dönen suların bir kısmı akışa geçer , bu suların bir kısmı yer altına sızar , bir kısmı da yeniden buharlaşır . Yani yeryüzü ile atmosferin alt katları arasında sürekli bir su alışverişi vardır . Buna su döngüsü ( hidrolojik çevrim ) denir .

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı