Eğitim

Yenilenemez Enerji kaynakları nelerdir ?

Doğal kaynakların tamamı kısa ya da uzun bir zaman sonrasında tekrar yenilenebilmektedir. Fakat bazı enerji kaynaklarının oluşumları çok uzun sürdüğü için bunlara yenilenemez enerji kaynakları denmektedir. Kısacası yenilenemez enerji, kullanılması durumunda tekrar eski haline dönemeyen ya da çok uzun zaman sonra dönebilen enerjilere verilen isimdir. Günümüzde yenilenemez enerji kaynaklarının kullanım oranı %95’in üzerinde olduğu için önümüzdeki 50 sene içerisinde doğalgaz ve petrol gibi fosil enerji kaynaklarının tükeneceği öngörülmektedir. Bu nedenle %5 olarak kullanılan yenilenebilir enerji kaynakları gün geçtikçe daha fazla kullanılmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları grubuna Güneş, Rüzgar, Jeotermal, Hidrolik, Biyokütle ve Hidrojen enerjisi girerken;  yenilenemez enerji kaynakları grubuna ise Doğalgaz, kömür, petrol ve bor girmektedir.

Petrol: Hidrokarbonların karışımından meydana gelen petrolün her zaman sabit bir formülü yoktur. Doğal akaryakıt olan ham petrol, bulunduğu memleketlere göre bileşiminde değişiklikler gösterir. Türkiye’de fazla petrol yatağı bulunmadığından  petrolün %90’ına yakını ithal edilir. Türkiye’de bulunan petrol yataklarının ise % 98’i Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndedir.

Yenilenemez Enerji kaynakları nelerdir ?Doğalgaz: Doğal gaz yer kabuğunun içinde bulunan fosil kaynaklı bir çeşit yanıcı gazdır. Yakıt olarak kullanılan doğalgaz önem sıralamasında ham petrolden sonra ikinci sırada yer alır. Dünyada ısınmada ise %75 gibi bir oranla en çok kullanılan yakıt türü doğalgazdır. Aynı zamanda Doğalgaz, Dünyanın toplam enerji tüketiminin %22’sini karşılamaktadır.

Kömür: Yeraltında sertleşmiş hayvan fosillerinin ve katmanlı tortul çökellerin arasında bulunan kömür, kolayca yanabilen siyahımsı bir maddedir. Dünyanın çoğu bölgesinde bulunan kömür daha çok yerin yüzeye yakın bölümlerinde ya da çeşitli derinliklerde bulunur. Ülkemizde kömür bakımından oldukça zengindir ve ülkemizde en çok bulunan kömür türü linyittir. Taşkömürü ise, özellikle Zonguldak, Ereğli ve Amasra bölgelerindeki kömür yataklarından çıkarılır.

Bor: Bor yarı metal bir elementtir. Bu nedenle hem Güneş Sistemi’nde hem de  Dünya’nın kabuğunda düşük miktarda bulunur. Buna rağmen, doğada bulunan borat minerallerinin suda çözünürlüğü nedeniyle belli yerlerde yüksek yoğunlukta olur. Dünyadaki bor rezervinin %70’i sadece Türkiye’de bulunmaktadır. Kalan  %30’luk kısmı ise ABD’de bulunmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı